Verlies en rouwtherapie

Een verlies is iets wat iedereen in zijn/haar leven meemaakt. Rouwen na verlies is een normaal proces na bijvoorbeeld overlijden van een dierbare, (echt)scheiding, verlies van werk of gezondheid.  Na een verlies kan de de wereld voor jou op  zijn kop te staan.  Wat ooit gewoon en normaal was, is niet meer zo vanzelfsprekend. Emoties kunnen de overhand nemen waardoor je de grip op jezelf en je omgeving kwijt lijkt te zijn.

Tijdens de therapie na een ingrijpend verlies begeleid en ondersteun ik de cliënt in het ‘op verhaal komen’ over zijn verlies. Hoe ga je om met de emoties en situaties die zich voordoen tijdens het rouw en integreer je het verlies in je leven?

 

De therapie

Voorafgaande aan de start van de verlies en rouwbegeleiding vind er een intakegesprek plaats.

Tijdens het intakegesprek bespreken we wat er is gebeurd en waarvoor jij hulp zoekt. Samen formulieren we je hulpvraag en maken we afspraken over de begeleiding. Het intakegesprek duurt ongeveer 50 minuten.

 

Ik maak gebruik van verschillende  gesprekstechnieken, de werkvormen verlies op de kaart en verlies in beeld,  creatieve werkvormen als knutselen, tekenen en schrijven,  spelmaterialen zoals ‘Alle sterren van de hemel’ en associatiekaarten.

De duur van de verlies en rouwbegeleiding is verschillend omdat iedere hulpvraag en ieder mens anders is. De sessies vinden om de week plaats.  

 

Begeleiding kinderen

Bij begeleiding van kinderen, vindt er naar ongeveer vijf sessies een evaluatie plaats met de ouders/verzorgers en als het voor het kind goed voelt, is het kind hierbij. Afhankelijk van hoe het gaat worden er vervolg afspraken gemaakt of wordt de begeleiding afgerond. 

 

 

Lees de algemene voorwaarden

Lees hier mijn privacyverklaring.