Wie ben ik

Mijn naam is Wendy van Vliet, ik ben getrouwd en moeder van drie dochters Kimberly, Chloë en Beau-Estelle.

In mijn werk als schoolmaatschappelijk werker kwam ik veel in aanraking met kinderen van gescheiden ouders. Als kind van gescheiden ouders kan ik me goed inleven in de gevoelens die zij hebben over de scheiding van hun ouders. In vond het belangrijk om mijn kennis over scheiding en de impact op kinderen verder te ontwikkelen, dit heb ik gedaan door onder andere de opleiding tot Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden trainer en een training tot rouw en verliescoach te volgen. Deze kennis heb ik voornamelijk ervaren als basiskennis en veel kunnen toepassen in de praktijk.

Op zoek naar  meer kennis en diepgang rondom het thema rouw en verlies heb ik de post HBO opleiding Rouw- en verliestherapie aan de Sociale Academie Utrecht gevolgd en heb ik ook de training SCHIP-aanpak (basis en expert) mogen volgen.

Rouw en verlies is een thema waar iedereen mee te maken krijgt in zijn/haar leven. Verlies door ziekte, overlijden, verliezen van een baan, een scheiding. Waar ik voor mijn opleiding voornamelijk gericht was op rouw en verlies bij scheiding heb ik tijdens mijn studie ervaren dat ik daarnaast ook het begeleiden van kinderen en volwassenen bij verschillende verliezen waardevol vind om te mogen doen. In de praktijk begeleid ik voornamelijk kinderen, jongeren en hun ouders,  maar ook volwassenen die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Rouw is niet universeel, een ieder ervaart het op zijn of haar eigen manier. Dit maakt dat geen traject hetzelfde is en ik samen met de cliënt kijk welke methodiek het beste aansluit. 

De therapie biedt ik  aan vanuit mijn praktijk KimChloBeau.

Naast verlies- en rouwtherapeut ben ik manager bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding, mede ontwikkelaar en opleider Dappere Dino’s, Stoere Schildpadden en ScheidingsATLAS, ontwikkelaar van de Rouw en Verlies bij Scheiding 3D Cirkel en mede auteur van het boek ScheidingsATLAS.